H. Ayuntamiento de Tijuana - Sindicatura Social - Transparencia
Sindicatura Social
Transparencia

Fracción I

Marco Jurídico

Fracción II

Organigrama

Fracción VII

Directorio

Fracción VIII

Plantilla de Personal

Fracción XII

Declaración Patrimonial

Fracción XVII

Información Curricular

Fracción XXXIII

Convenios

Fracción XXXVII

Mecanismos de Participación Ciudadana

Fracción XXXVIII

Programas que se ofrecen